Ako tražiš mir, dođi

Danas slušamo prve riječi koje u Ivanovu evanđelju izlaze iz Isusovih usta, a koje na neki način u sebi sažimlju cijelu dramu ljudske povijesti.