1 Objave za <strong>isusovo božanstvo</strong> oznaku